Information om cookies och integritet

Varför det här meddelandet?

Eftersom det är absolut nödvändigt att uppfylla den nya spanska/europeiska lagen för cookies. Varje webbplats som använder cookies och får ekonomiska fördelar därav, är skyldiga att tydligt informera sina användare om cookies.

Vad är cookies?

Cookies är nödvändiga för att Internet ska fungera korrekt och ger många fördelar i att tillhandahålla interaktiva tjänster. Dock har vissa cookies som delas mellan olika sociala webbsidor alarmerats i samband med personaliseringen av reklamutrymme. Det finns olika nivåer av intrång och detta dokument kommer att hjälpa dig att förstå de cookies vi använder oss av samt de olika tillstånd vi kommer att begära för lagring.

  • För att kunna säkerställa bästa möjliga service till användaren samlar vi in uppgifter om verksamheten genom analytiska cookies för periodiskt underhåll. Denna information är alltid anonym och kan aldrig fastställa något samband mellan användaren och dess surfmönster. Användaren kan utesluta sin aktivitet genom ett system som tillhandahålls av Google Analytics.
  • Andra cookies med intern användning: även cookies som patiorealestate.es använder för att bibehålla användarnas information mellan olika inloggningar sparas automatiskt. Avaktiverar du cookies går du miste om en rad fördelar på patiorealestate.es
  • Cookies som används av sociala nätverk: i den utsträckning som gör att sociala plugins används, deltar denna webbplats i nätverket för Google+, Facebook och Twitter och tillåter användaren att dela med sig av innehåll som kan vara av intresse till sin umgängeskrets. Dessutom förhindrar sociala plugins att användarens personuppgifter ges till denna webbplats.(patiorealestate.es har inte tillgång till denna information).
  • Cookies som används av externa plugins : denna webbplats använder sig av andra Google tjänster. Dess användning innebär en eftergift och att vissa cookies hanteras helt av Google.

Tilläggsgarantier samt extra garantier enligt ovan, kan registrering av våra cookies vara föremål för godkännande från användaren under installationen eller uppdateringen av den webbläsare som används. Detta godkännande kan när som helst återkallas och sekretessinställningar är tillgängliga.

Cookies och webbläsare

Om du vill veta mer om cookies alternativen gällande din webbläsaren, rekommenderar vi dig att gå till hjälpsidan på din webbläsaren. Här presenterar vi en lista över de mest använda.

© Patio Real Estate 2015
C./ Espíritu Santo 18, E-35001 Las Palmas de Gran Canaria - Spain     N.I.F. 49498150B Information om cookies och integritet